Archiv rubriky: Żytna

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

DUB ELIASZ V ŻYTNÉ

Má obvod 460 cm a s kamenem zarostlým ve kmeni je vysoký 4 metry. Najdeme jej 600 metrů na západ od hájenky v Życińském lese. Podle místního vyprávění dub zapálili sovětští vojáci, kteří tím způsobem chtěli ukázat svou nenávist vůči obyvatelům Horního Slezska, na které nahlíželi jako na sympatizující s fašisty, protože muži z této…
Více

ŻYCIŃSKÝ LES (SRAZIŠTĚ ŻYTNA), PŘÍRODNÍ A KRAJINÁŘSKÝ KOMPLEX

Mokřady na krajích Życińského lesa jsou útočištěm místních druhů fauny a flory. Ptáci, kteří se zde vyskytují v četném počtu, velmi rádi pobývají v těchto místech, protože je zde dostatek stravy a vynikající podmínky pro hnízdění. Ve spojení s okouzlujícími loukami a bylinnými porosty tvoří tyto elementy společně jedno z nejkouzelnějších zákoutí Gminy Lyski. Nejsilnějším…
Více

OBELISK

Je vytvořený z žulových bloků, zvěnčený státním znakem. Na obelisku je skromná tabule s nápisem: Ke cti devíti neznámých bývalých vězňů z Osvětimi, kteří byli zavražděni během evakuačního pochodu v lednu 1945 a ke cti slezských povstalců z let 1919-1921 a 1939-1945. Z krve se rodila svoboda. Kolem obelisku je zábrana ze silného řetězu.