Archiv rubriky: Hať

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA OBCE HAŤ

V severovýchodní části okresu Opava na samém úpatí Hlučínské pahorkatiny leží v mírném údolí potoka Bečva příhraniční obec Hať. Nálezy patrně z období lineární a moravské malované keramiky svědčí o osídlení zdejšího kraje již v mladší době kamenné. Most z proutí přes bažinatou krajinu, staročesky nazývaný „hatí”, dal nejspíše název staré slovanské osadě v pohraniční…
Více

KOSTEL

Kostel byl postaven v barokním slohu z kamene a pálených cihel. Historikové usuzují z letopočtu vyrytého do kamene za hlavním oltářem, že kostel byl postaven v roce 1731. Zasvěcen byl svatému Matouši. Jeho půdorysné rozměry jsou: 31 m na délku  a 13,3 m je šířka lodě. U věže, která je přistavena z jižní strany, pak…
Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

V katastru Obce Hať jsou postavené dvě větrné elektrárny, které se nachází podél účelové polní komunikace Příční v jeho severní části. První větrná elektrárna byla postavena v roce 2013 a má výkonu 2 MW, druhá pak v roce 2018 o výkonu 2,5 MW.

ZAHRANIČNÍ CENTRUM

RETENČNÍ NÁDRŽ

Malá vodní nádrž leží na potoce Bečva, toku přibližně 13 km dlouhém, jenž je levostranným přítokem řeky Odry. Z uvedené délky se 8,2 km nachází na území České republiky a spodních 4,8 km protéká územím polským. Obec Hať, která je poprvé zmiňována v roce 1250, je ohrožována spíše povodněmi z přívalových srážek. Pro jejich zachycení…
Více

KŘÍŽOVÁ CESTA

Pokud pojedete po cyklostezce poldr Pískovna – Příční ve směru do obce Hať, spatříte před sebou při výjezdu na hlavní komunikaci pod hřbitovem nově zbudovanou křížovou cestu, která byla požehnána v roce 2019 Mons. Mgr. Martinem Davidem pomocným biskupem ostravsko – opavské diecéze. Symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista je rozdělena na…
Více