Archiv rubriky: Kornowac

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

KAPLIČKA V KORNOWACI

U vojvodské silnice č. 935 v Kornowaci se nachází kaplička z XIX. století zasvěcená sv. Janu. Kaplička je zděná se sedlovou střechou, postavená v neogotickém stylu. Na přední straně se nachází malá předsíň se vstupem ukončeným ostrým obloukem. Také předsíň má sedlovou střechu ukončenou věžičkou završenou jehlicí ve tvaru jehlanu.

ZÁMEK V POGRZEBIENI

Zámek v Pogrzebieni může být již jen jako samostatný objekt atraktivním turistickým cílem hned z několika důvodů. Tento zámek byl dávným sídlem rodiny von Baildon, z níž Artur (syn ve Slezsku známého průmyslníka Johna Baildona, který pocházel ze staré skotské šlechty) tento objekt zakoupil v roce 1882 pro svého jediného syna Aleksandra. Palác byl v…
Více

KAPLIČKA V POGRZEBIENI

Architektonicky zajímavou kapličkou nacházející se v Pogrzebieni je takzvaný „Świynty Jon”. Dřevěná kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému vznikla v XIX. století a je pokryta střechou ve tvaru zvonu. Kaplička byla od základu přestavěna v roce 1930. Uvnitř kapličky je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z XVIII. století.

ZÁMEK V RZUCHOWĚ

Zámek v Rzuchově postavil v 80. letech XIX. století Heinrich Himmel. Po něm se majitelem stal Joachim von Klützow. Po zničení v období 2. světové války byl zámek obnoven a předán ministerstvu zdraví a sociální péče. Do poloviny 90. let XX. století fungoval v zámku státní dětský domov. Po jeho likvidaci pak zámek přecházel do…
Více

KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA GMINY KORNOWAC

Gmina Kornowac leží v jihozápadní části Slezského vojvodství na Slezské vysočině v západní části Rybnické plošiny. Území gminy je charakteristické velkou rozmanitostí terénu, rozdíly výšky místy dosahují 100 m. Malý fragment gminy, část nejvíce vysunutá na jih, je součástí Ratibořské kotliny, která je součástí Slezské nížiny. Kornowac se částečně nachází v obklopení chráněné krajinné oblasti „Cisterciácké…
Více

VYHLÍDKOVÉ MÍSTO V POGRZEBIENI

V Pogrzebieni, na trase do Lubomi, se nachází vyhlídkové místo vybavené infrastrukturou pro turisty. Toto místo je jedním z nejatraktivnějších na celé Stezce horní Odry. Vyhlídková věž, která byla postavena v roce 2019, atraktivitu tohoto místa ještě zesiluje. Z vyhlídkového místa se rozprostírá výhled na krajinu v údolí řeky Odry a aktuálně stavěnou protipovodňovou nádrž…
Více

POZNÁVÁNÍ „KORNOWAC GMINA S VYHLÍDKAMI”

• Po opuštění Gminy Lyski vyjíždíme z lesa ve vesnici Łańce. Tam jedeme cyklostezkami cca 5 km směrem na Rzuchów. V Rzuchowě při vojvodské silnici č. 935 vjedeme na terén parku obklopujícího zámek H. Himmla (viz popis). • Výjezd ze zámku v Rzuchowě vojvodskou silnicí č. 935 směrem na Ratiboř. Míjíme Kornowac s historickou budovou…
Více