Archiv rubriky: Krzyżanowice

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA GMINY KRZYŻANOWICE

Gmina Krzyżanowice je ideálním místem pro jednodenní výlet, ale jestliže by někdo chtěl na tomto místě a v okolí strávit více času, určitě to nebude problém. Každý si zde najde něco pro sebe. Gmina je bohatá na sakrální i světské památky rozmístěné po celém jejím území, navíc zde můžeme obdivovat jedinečnou faunu a flóru. K…
Více

TROSKY ZÁMKU V TWORKOWĚ SPOLEČNĚ SE ZÁMECKÝM PARKEM

Obnovené a zajištěné ruiny zámku z XVI. století nabízí návštěvníkům cestu do časů šlechtických rodů Eichendorffů a Reisewitzů. Bývalé sloupové síně, arkády a chodby poskytují možnost si na vlastní kůži vyzkoušet historii tohoto místa, která se datuje již od XIII. století. Zrestaurovaná budova bývalé zámecké kočárovny je místem, kde jsou organizovány různé kulturní a tematické…
Více

MUZEUM KOVÁŘSTVÍ V BIEŃKOWICÍCH

Jednou ze zajímavostí, které můžete v Bieńkowicích navštívit, je kromě barokního kostela také muzeum kovářství, které je zřízeno ve staré kovárně. Počátky kovárny se pojí se šťastnou láskou, kterou prožili Janek Socha a jeho krásná vyvolená z Bieńkowic. Janek, který pocházel z okolí Krakova, byl vojákem v armádě Jana III. Sobieského. Když králova vojska mířila…
Více

ZÁMEK V CHAŁUPKÁCH

Na levém břehu řeky Odry přetrvala dávná, piastovská, středověká tvrz, dnes známá jako zámek v Chałupkách. Kdysi to byl knížecí majetek, potom rytířský a šlechtický. Budova střežila pohyb na Odře a byla také nejvíce na jih vysunutým bodem území Piastů. Zámek je sice postaven v barokním slohu, ale ve své architektuře nese také stopy četných…
Více

MEANDRY ŘEKY ODRY

Meandry Odry jsou unikátní oblastí v evropském měřítku, oblastí chráněné fauny a flóry, která je zapsána v evropské síti chráněných území NATURA 2000. Je to místo, kde si příroda uchovala svůj panenský charakter a kde koryto řeky formovala příroda, a ne aktivity lidí. Tento malebný proud tvoří slavné meandry čili zátočiny řeky, je domovem desítek…
Více

ODPAD Z KANOE

CENTRUM HORNÍ ODRY

Mezi zámkem v Chałupkách a územím NATURA 2000 – Příhraniční Meandry Odry, poblíž samotného břehu řeky Odry, hned při Jubilejním mostě císaře Františka Josefa, který spojuje polské Chałupki s českým Bohumínem, se nachází Centrum Horní Odry. Jedná se o nezvyklý objekt v rámci celého pohraničí. Je zde možné spatřit expozici a exponáty týkající se historie,…
Více

VENKOVNÍ MUZEUM ČERNÉHO DUBU A ZAHRADA PŘI RŮŽOVÉM PALÁCI

V centru obce Krzyżanowice se nachází Venkovní muzeum černého dubu (Plenerowe Muzeum Czarnego Dębu). Expozice představuje dva obrovské dubové kmeny, vitrínu s průřezem stromu, ukazující vnitřní stavbu materiálu, a informační tabuli, která obsahuje informace o tomto vzácném materiálu. Černý dub je cenný materiál, který lze získat jen velmi těžce. Neexistují žádné umělé způsoby jeho vytvoření…
Více

ALEJ „HROZA” V TWORKÓW

Slovo „hroza” proniklo do současného jazyka a moravského dialektu, který se na tomto území používá. Znamená hráz, násyp, jez, cestu mezi jezery. Právě to byla prvotní funkce současné aleje. Spojovala obce Tworków a Bieńkowice a vedla mezi kdysi četnými rybníky a jezery. V pozdější době bylo slovo hroza spojováno se slovem hrůza. Vznikly zde mnohé…
Více

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NA MEANDRECH A PŘÍSTAVY PRO VODÁKY

Vodácký přístav v Zabełkowě propojuje s vodáckým přístavem v českém Bohumíně téměř 3,5 km dlouhá vodácká trasa protékající Příhraničními Meandry Odry – oblastí NATURA 2000, ve které se vyskytuje unikátní fauna a flóra. Hloubka řeky a síla jejího proudu umožňuje, aby tento úsek mohly sjíždět i osoby, které nemají zkušenosti s vodními sporty, nebo i…
Více