Archiv rubriky: Lubomia

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

Gmina Lubomia, jejíž součástí jsou následující vesnice: Lubomia, Syrynia, Nieboczowy, Ligota Tworkowska, Buków a Grabówka, leží v dolině řeky Odry v jihozápadní částí rybnicko-wodzisławské oblasti. Hraničí s gminami Gorzyce, Kornowac, Racibórz, Krzyżanowice a Wodzisław Śląski. Celé území gminy se rozkládá v povodí horní Odry a jejích přítoků Łągonia z Syrynkou a Plincem. Protože se gmina…
Více

ALEJ STARÝCH STROMŮ

Grabówku s Wielikątem spojuje polní cesta zvaná alejí starých stromů. Tradice osazování vesnických silnic stromořadím pochází z XIX. století. Tenkrát obvykle statky a větší hospodářství, trakty a hospody byly dokola osazovány listnatými stromy. Krásu tohoto místa zdůrazňují staré a obrovské javory, jasany s fantazijně rozšířenými krky kořenů a také olše a duby. Věk stromů a…
Více

HRADIŠTĚ GOŁĘŻYCŮ

Na severozápad od Syryni se v hustém listnatém lese nacházejí pozůstalosti po hradišti z raného středověku, které zde založila slovanská plemena Gołężyců. Vznik hradiště Gołężyců je datován z VII. – VIII. století. Hradiště zde pravděpodobně existovalo do IX. století, kdy podlehlo ozbrojenému přepadení. Hradiště zabíralo rozlohu více jak 6 ha. Bylo zde zhruba 150 obytných…
Více

HROB BORDYNOWSKÉ PANÍ

Obklopena poli, mezi vesnicemi Syrynia a Lubomia, stojí osamocená hrobka. Byla zde pohřbena majitelka této země – Zofia Eleonora von Bodenhausen, zvaná Bordynowská paní. Zdrojové dokumenty potvrzují, že Zofia Eleonora sice v roce 1751 umřela ve městě Brzeg, ale její tělo bylo následně převezeno do místa Grabówka. V průběhu nového archeologického výzkumu bylo objeveno, že…
Více

KAPLE MATKY BOŽÍ RŮŽENCOVÉ  V BUKOWĚ

Na trase do Krzyżanowic, v Bukowě, najdeme na betonovém soklu kapli Matky Boží Růžencové. Kapli postavili místní obyvatelé v roce 1770 v naději, že je bude chránit před stále se opakujícími povodněmi. Dřevěná kaple ukrývá ve svém interiéru skříňový oltář, polychromní sochu sv. Isidora a obraz Matky Boží Růžencové. Kaple je součástí poznávací Trasy dřevěné…
Více

POMNÍK JANA NEPOMUCKÉHO

Mezi Grabówkou a Lubomií se ve stínu dvou malolistých lip nachází socha Jana Nepomuckého, kterou zde v roce 1738 věnovala rodina Lichnowských. Polychromní kamenná socha na kvádrovém podstavci zobrazuje svatého, který drží otevřenou knihu a má globus u svých nohou.

SÝPKA Z XVIII. STOLETÍ

Třípodlažní sýpka z osmnáctého století, postavená v klasicistním stylu, rozhodně přitahuje pozornost turistů. Především pak díky svému prodlouženému, obdélníkovému tvaru. V současné době již neplní svou základní funkci, ale když přistoupíme k zamřížovaným oknům, můžeme nahlédnout dovnitř a ucítit nebo uslyšet prudký závan větru, který v letech největší slávy sýpky zajišťoval přirozenou ventilaci obilí.

WIELIKĄT

Přírodní a krajinářský komplex zahrnuje soustavu chovných rybníků rybářského hospodářství „Wielikąt” včetně okolních polí a luk, která je tvořena devíti většími (17–40 ha) a více než deseti menšími rybníky. Celková plocha vodních nádrží v současné době zabírá 370,5 ha. Tato oblast byla začleněna do Evropské ekologické sítě Natura 2000. Do této doby zde byl zaznamenán…
Více

ŚWIATŁOWIEC – HÁJOVNA

Zděná hájovna na místě zvaném Światłowiec, přízemní s podkrovím a se sedlovou střechou, byla postavena v roce 1881. Podle některých relací stála na stejném místě ještě před vznikem hájovny krčma a na okolních polích bývalo velké tržiště, na které přijížděli kupci nejen z okolních vesnic, ale dokonce až z Rakouska. U cesty k hájovně se…
Více

OBECNÍ KULTURNÍ

Ve vesnici Grabówka, nedaleko od historické sýpky, vznikl moderní obecní sál, financovaný v rámci odškodnění za objekty, které zmizely v Ligotě Tworkowské z důvodu stavby protipovodňové nádrže Racibórz Dolny.