Archiv rubriky: Šilheřovice

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA OBCE ŠILHEŘOVICE

První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II. mezi jeho čtyři syny. Za Rothschildů se Šilheřovicím dostalo největšího rozkvětu a rozmachu. Rothschildové byli a dodnes jsou bohatí, což se odrazilo na obci, zámku, parku i lesích. Podle vzpomínek pamětníků uvádějících vyprávění svých rodičů, Rothschildové byli…
Více

SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ AREÁL BAUMŠULA

Sportovně rekreační areál „Baumšula” byl vybudován s pomocí operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Předmětem projektu bylo vybudování sportovního areálu se dvěma víceúčelovými hřišti pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, minikopanou a streetball. Pro hasičské sporty slouží běžecká dráha o délce 90 m. Děti mohou využít dětský koutek s herními prvky, lanovou dráhou a mobiliářem. Zregenerováním…
Více

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

Fotbalový klub byl založen již v roce 1951. Od tohoto roku prošel fotbal a celý sportovní areál mnoha změnami. Dnes klub vlastní celý sportovní areál s hlavním fotbalovým hřištěm a tréninkovým hřištěm, které současně slouží i jako druhé hrací hřiště.

STRÁŽNÍ VĚŽ Z PRUSKO-RAKOUSKÝCH ČASŮ

Juliánka – umělá vodní nádrž, ze které je krásná vyhlídka na obec Šilheřovice a její okolí.  Z Juliánky je možný výhled na strážní věž v části Paseky, která byla postavena na prusko-rakouské hranici kolem roku 1781.

AREÁL VOJENSKÉHO OPEVNĚNÍ – DARKOVIČKY

V roce 1936 na tehdejší hranici mezi ČSR a Německem bylo postaveno 11 pěchotních srubů, které měly sloužit k ochraně hranic. Mezi ty známější patří pěchotní bunkry v areálu opevnění Darkovičky vybudované v letech 1935 – 1938. Opevnění sestává ze čtyř pevnostních objektů, a to pěchotní sruby MO-S 18 „Obora”, MO-S 19 „Alej”, MO-S 20…
Více

PŘÍRODNÍ RYBNÍK

Přírodní rybník na okraji přírodní rezervace Černý les II.

PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERNÝ LES

Černý les u Šilheřovic I je přírodní rezervace rozprostírající se v lesním porostu. V přírodní rezervaci je lesní porost, který původně rostl v celé oblasti Slezské nížiny. Na celém území rezervace roste dubová bučina, tento typický porost je doplněn lípou, habrem obecným, břízou bělokorou, javorem klenem a modřínem opadavým. V podrostu pod stromy se daří…
Více

LIPOVÉ ALEJE V ŠILHEŘOVICÍCH

Jde o vyhlášenou Evropsky významnou lokalitu a přírodní památku kraje, z důvodu výskytu zákonem chráněného brouka Pachníka hnědého (Osmoderma barnabita), který je rovněž uvedený v NATUŘE 2000 jako kriticky ohrožený druh. Brouci zde tvoří silnou a zdravou populaci.

MANOR HOUSE

Manor House najdete v dolní části Šilheřovického zámeckého parku, téměř utajený před zraky návštěvníků. Tento domek vystavěný v anglickém stylu posloužil filmařům k natáčení některých klíčových milostných zápletek jinak válečného dramatu Tmavomodrý svět.

EVELININO JEZERO

Evelinino jezero je jedna z uměle založených vodních ploch – rybníků nacházejících se v zámeckém parku (rybník Podzámecký, U loveckého zámečku a Evelinino jezero). Romantické Evelinino jezero při jižní hranici parku zvalo k posezení, projížďce na lodičce či klidné procházce v jeho okolí.