O projekcie CZ

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

Turistický potenciál mnoha příhraničních oblastí býval v minulosti nevyužíván, ale v průběhu posledních více jak desíti let začaly různé obce a instituce s aktivitami, jejichž cílem je oživit návštěvnost dané oblasti, a díky tomu tak dosáhnout trvalého rozvoje oblasti. Projekt „Stezka horní Odry – zelená stezka pohraničím” je příkladem spolupráce osmi obcí z polsko-českého pohraničí, která má za cíl propagovat povodí Odry jako atraktivní oblast z turistického, krajinářského, kulturního či přírodního úhlu pohledu. Realizace projektu se účastní následující obce Lyski (vedoucí partner projektu), Kornowac, Krzyżanowice, Lubomia, Hať, Vřesina, Šilheřovice a město Bohumín. Celkové náklady projektu byly spočítány na více než 2,3 milionů Eur, z čehož podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj činí necelé 2 miliony Eur. Aktivity projektu měly za cíl vytvořit nový turisticko-cyklistický produkt s názvem „Stezky horní Odry”. To na území Euroregionu Silesia, protékajíc přes Euroregion Těšínské Slezsko, vytváří řeka Odra přirozené přírodní bohatství, které dosud nebylo odpovídajícím způsobem využíváno.
V letech 2018 a 2019 byla realizována investiční část – bylo vybudováno více jak 16 km cyklostezek. Realizace tohoto úkolu se přičiní ke vzniku stezky v celkové délce 151 km. Partneři projektu souběžně realizovali aktivity spojené s propagací, vznikly především nové webové stránky a aplikace na mobilní zařízení, které pomáhají turistům při pohybu po stezce. Pro konzervativní turisty byl vydán speciální průvodce v tištěné formě společně s mapou. Byly vyznačeny zajímavosti a vznikl plán propagace stezky prostřednictvím organizace speciálních akcí, v tom i hvězdicového závodu a konference s účastí turistických organizací.

Grzegorz Gryt – wójt gminy Lyski
Grzegorz Niestrój – wójt gminy Kornowac
Czesław Burek – wójt gminy Lubomia
Grzegorz Utracki – wójt gminy Krzyżanowice
Radek Kaňa – starosta obce Šilheřovice
Werner Vyletělek – starosta obce Hat’
Bohuslava Krupová – starostka obce Vřesina
Petr Vícha – starosta města Bohumín