PALÁCOVÝ A PARKOVÝ KOMPLEX V DZIMIERZI

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

Klasicistní zámek pochází z konce XIX. století. Dvoupodlažní budova byla postavena na obdélníkovém půdorysu. Zámek obklopuje nevelký krajinářský park. Při vjezdu na pozemek hospodářství se nachází dávný přístavek, vedle něj pak sýpka a chlév z konce XIX. století.

Zámek z XIX. století je vyzděnou a omítnutou stavbou z cihel. Byl postaven na obdélníkovém půdorysu, má dvě podlaží a sklepy a zastřešuje jej valbová střechy krytá střešními taškami. Fasáda má šest os s centrálně situovanou lodžií, ve které je hlavní vchod. Nad ní se nachází nevelký štít. Na zadní fasádě se nachází třípodlažní rizalit se dvěma osami, na jedné z bočních fasád je nižší rizalit a při něm veranda. Fasádní stěny zámku si dochovaly část architektonických detailů. Je zde možné stále vidět pilastry podpírající lodžie (mezi jednotlivými podlažími a horní věnčící), rovná orámování okenních otvorů a silné římsy (ozdobné okenní parapety).

Zámek je obklopen nevelkým krajinářským parkem o rozloze menší než dva hektary. Mezi stromy dominují listnaté druhy: dub letní, lípa malolistá, kaštan koňský, javor mléč, javor klen, javor červený, habr obecný, trnovník akát. Při vjezdu na pozemek hospodářství se nachází dávný přístavek, mezi okolními hospodářskými budovami si pak pozornost zaslouží sýpka a chlév, které pocházejí z konce XIX. století. Zámek v Dzimierzi je v současné době v soukromém vlastnictví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *