POZNÁVÁNÍ „KORNOWAC GMINA S VYHLÍDKAMI”

Szlak Górnej Odry szlakgornejodry.eu

• Po opuštění Gminy Lyski vyjíždíme z lesa ve vesnici Łańce. Tam jedeme cyklostezkami cca 5 km směrem na Rzuchów. V Rzuchowě při vojvodské silnici č. 935 vjedeme na terén parku obklopujícího zámek H. Himmla (viz popis).

• Výjezd ze zámku v Rzuchowě vojvodskou silnicí č. 935 směrem na Ratiboř. Míjíme Kornowac s historickou budovou Obecního úřadu a s kapličkou sv. Jana v neogotickém stylu. Po ujetí cca 3,5 km sjedeme na křižovatce vlevo do Pogrzebieni, kde pokračujeme ulicí Pamiątki směrem do centra vesnice. Během trasy míjíme kříž, který zde věnoval John von Baildon, a následně kostel sv. Bartoloměje. Po cca 1,5 km dojedeme do zámku Baildona v Pogrzebieni (viz popis).

• Výjezd ze zámku Baildona. Jedeme zpátky. Míjíme kostel a za kostelem na křižovatce odbočíme doprava a pokračujeme směrem na vesnici Lubomia. Po cestě míjíme hřbitov s pomníkem obětí  2. světové války. Po ujetí cca 1,5 km dojedeme na vyhlídkové místo v Pogrzebieni (viz popis).

• Výjezd z vyhlídkového místa směrem do centra vesnice. Na křižovatce zamíříme vpravo. Po pravé straně budeme míjet dřevěnou kapličku sv. Jana (v místním nářečí Świynty Jon). Na levé straně najdeme na parkovišti informační tabuli informující o naučné přírodovědné stezce Bociek.

• Z parkoviště vjíždíme na ulici Wiejska a po cca 100 m sjíždíme ostře vpravo polní cestou. Tam vjedeme na stezku a pokračujeme podle značek. Cestou je možné si odpočinout na místech, která jsou k tomu připravena.

• Stezka končí po ujetí cca 4,5 km na ulici Potoki. Při pokračování vpravo po přibližně 500 m vjíždíme na území Gminy Lubomia, kde nás čekají další zajímavosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *